FOOD CONSULTING - друштво за консултантски услуги
HALAL

Во последните децении на минатиот век земјите на Блискиот Исток беа традициона-лен пазар за нашите прехранбени производи и значаен трговски партнер, но денешната ситуација е видно изменета и трговската ра-змена со земјите од Блискиот Исток речиси и не постои. Во услови на светската криза, пазарот на блискиот исток нуди потенци-јална можност за продажба на македонските производи.
Светскиот пазар на ХАЛАЛ производи на годишно ниво прави промет од 850 милијарди USD и е еден од најбрзо растечките пазари во светот со досегашна стапка на раст од 40 %, а идниот раст се проценува на 50 % годишно. Економиите на Саудиска Арабија, Бахреин, Обединети Емирати, Катар, Оман и Кувајт, тежат 715 милијарди долари.
70% од Муслиманите во светот ги следат HALAL принципите.
Земјите во нашето окружување веќе на голема врата навлегуваат на овие пазари преку воведување на HALAL стандардот во своето работење.

Што е HALAL?

 • HALAL e aрапски термин кој означува '' се што е дозволено'' на муслиманите по Шеријатското (верското) право. Спротивниот термин е HARAM или она што не е дозволено.
 • HALAL е стандард кој е комплементарен со HACCP систем и ИСО 2200:2005
 • Во регионот е издаден Босанско Херцеговачкиот Стандард БАС 1049 (HALAL Храна 1049: 2007), кој во основа се базира на следниве документи:


 • 1. CAC/GL 24-1997, General guidelines for use of the term ''halal''
  2. CAC/RCP 11-1993, Codex recommendation for Fresh Meat,
  3. BAS ISO 22000:2006, Food Safety Management systems- Requirements for any organization in the food chain
  4. BAS ISO 9001:2001, Quality Management system-Fundamentals and vocabulary

Зашто HALAL?

Воведувањето на HALAL е долги години пракса на најголемите играчи на светскиот пазар: Mc Donald's, Nestle, Kentucky, Fried Chicken. Во нашето блиско окружување фирми кои имаат воведено HALAL се добро познатите хрватски компании: VINDIJA, PODRAVKA, KRAS.

HALAL - кому му е потребен?

 • Мали организации (пекари, месарници и супермаркети)
 • Средни организации (малосериски производство, мали погони чии прехранбени производи се дистрибуираат на локалниот пазар)
 • Големи организации ( чии прехрамбени производи се дистрибуираат на националниот и интрнационалниот пазар )
 • Мултинационални ( чии производи се произведуваат и продаваат во различни земји под исто име и бренд)

Како до воведување на HALAL стандардот во Вашето тековно работење?

Доколку сакате да дознаете повеќе информациии за воведување на HALAL, сега имате можност оваа услуга да ја добиете и во Македонија, единствено во Food Consulting ПРВИОТ HALAL КОНСУЛТАНТ ВО МАКЕДОНИЈА.

Корисни линкови:
www.halal.ba
www.ifanca.org/halal/
www.worldhalalforum.org  © Food Consulting webmaster  
зголеми