FOOD CONSULTING - друштво за консултантски услуги

   

HACCP

Безбедност на храна
Актуелно и многу корисно!
Курсот е интернационален и акредитиран од страна на IRCA.

IRCA CERTIFIED FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
Термини: 09.03.2009 - 11.03.2009
Пријавете се на следниот емаил: info@fc.com.mk
Информативен материјал: брошура (.pdf)


ISO стандарди
Информации за новите исо стандарди, информација повеке за оценка на системите, и одговори на многу прашања...

Безбедност на храна
Актуелно и многу корисно!
Безбедност на храна? Што е најново? Што значи навистина овој систем, дали е ова највисокиот стандард до сега? Бидете дел од лицата кои ке ги имаат најновите информации за безбедност на храна.

IRCA CERTIFIED FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
ISO 22000:2005 AUDITOR/LEAD AUDITOR TRAINING COURSE
BUSINESS EDGE IRCA COURSE REGISTRATION NUMBER: A17189
Термини: 01.12.2008 - 05.12.2008
Пријавете се на следниот емаил: info@fc.com.mk
Информативен материјал: брошура (.pdf)


Систем за управување со квалитет

Сите корисни алатки за поуспешно раководење со вашата компанија, како да бидете сигурни сека сте ја направиле вистинската работа, дека вашиот систем функционира, дознајте на

IRCA CERTIFIED ISO 9000:2000 SERIES
FOUNDATION TRAINING COURSE
BUSINESS EDGE IRCA COURSE REGISTRATION NUMBER: A17188
Термини:
Пријавете се на следниот емаил: info@fc.com.mk
Информативен материјал: брошура (.pdf)

IRCA CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
ISO 9001:2000 AUDITOR/LEAD AUDITOR TRAINING COURSE
BUSINESS EDGE IRCA COURSE REGISTRATION NUMBER: A17133
Термини:
Пријавете се на следниот емаил: info@fc.com.mk
Информативен материјал: брошура (.pdf)


Заштита на животната средина

Број еден проблем на современиот свет. Дознајте многу повеке за тоа како да воспоставите ефективен систем за управување со животна средина, како правилно да го оцените.
Информирајте се за новините во светот на екологијата, кои се новите барања, што е тоа, дали ке можеме да се носиме со овие промени?

(IRCA CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS, ISO 14001:2004 AUDITOR/LEAD AUDITOR TRAINING COURSE)
BUSINESS EDGE IRCA COURSE REGISTRATION NUMBER: A14128
Термини: 27 - 31 Август 2007
Пријавете се на следниот емаил: info@fc.com.mk
Информативен материјал: брошура (.pdf)


Информативна безбедност
Што значи сигурност на информации?
Кој има потреба од тоа ?

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS
ISO 27001:2005 AUDITOR/LEAD AUDITOR TRAINING COURSE
BUSINESS EDGE IRCA COURSE REGISTRATION NUMBER: REGISTRATION PENDING
This course will meet the training requirements for individuals seeking registration
as an Auditor/Lead Auditor under the IRCA ISMS Auditor Certification Scheme

Термини:
Пријавете се на следниот емаил: info@fc.com.mk
Информативен материјал: брошура (.pdf)

Корисни линкови:
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/dslg-3.html
http://www.fsai.ie/

http://www.efsa.europa.eu/en/disclaimer.html
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html


Обуки за користење на фондови
Сликата не би била комплетна доколку не ги следиме и новите текови во нашата држава.
Како земја кандидат за членство во Европската унија, Македонија има можност да искористи неповратни средства и да постигне развој.
линкови: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html,   http://ec.europa.eu/index_en.htm
Како битна клетка во развојот на македонското стопанство, и вие ке можете да искористите дел од овие средства доколку ја знаете вистинската информација.
Свесни за сите овие нови движење, бевме активен член на семинарите кои се организираа на ова тематика и добивме информации кои Ви ги нудиме вам преку следниве семинари брошура (.pdf)
Ви нудиме можност на едноставен начин да дојдете до вистинската информација.
Термин: 20 - 21 Октомври 2007

Планирани термини: 01 - 10 Декември 2007
(напомена: планираните термини се дадени оквирно, за точните датуми информирајте се накнадно)

 

 

  © Food Consulting webmaster